Asasu asklan wis sin g Anfa

 Asasu asklan wis sin g Anfa

am ku imalass, tfld daɣ tafukt n umsagar g usasu asklan wiss sin. tikklit ad yiwḍ aɣ d yan uɣblu d ikkan adrar, swan d akk gis isura n tskla d tussna d idls amaziɣ. g tidt ass ad ur iga am ussan, asasu ad ur iga am isasutn lli zrinin.

nttan d amɣar d unmɣur, swa ɣ mad iẓlin s usnflul ula taɣnsa, ad t igan d mass Mohammed Akounad. issnti aɣ takccumt nns s usqqsi lli adlli ifka i ixf nns g tzwuri, max ad ur naqqra ar nttara s tutlayt nnɣ? isawl aɣ xf tirmit nns, mklli isawl xf tirmit n wiyyaḍ, ilmma izri ifk yan usmmaql xf ungal nns wiss sin ijjign n tidi.

 fad ad iddu ɣr ungal amggaru lli adlli igan awttas, ungal ad lli d yiwin xf ummukris n ilf di tmura nnɣ. Bihi waycun nttan d awrik anammas g ungal ad, ittyamaẓ g ubnniq acku icca ilf, ukan issn g ubnniq yan umddakkl lli as isnfln taɣarast n uswingm lli tt inn dars ikkan. lliɣ d iffaɣ, yan wass iwi d anɣmis mas tskr tmɣart nns taffugla, ira ad tt inɣ acku yiwi d yat taydyulujit ihrcn g ubnniq, s iwwarga is as tumẓ innas afus, iḍr nit ur d inkr ar asgganfu, fad ilmma ad d iwrri s waddad nns lli ɣ tt inn adlli ikka. ungal ad isawl xf isntal isrtann d iɣrfann, yadd nn kigan g ummukris n wakal d ilf.